Systém pro sledování výrobních a technologických informací v reálném čase

Pro.MES poskytuje v reálném čase přístup k informacím o výrobním procesu všem zainteresovaným pracovníkům od obsluhy strojů, až po management podniku, a tím podniku usnadní dosažení optimální možné výkonnosti a objemu produkce při minimalizaci výrobních nákladů.

Systém sleduje aktuální stav rozpracované výroby a materiálového toku a dovoluje tak různým uživatelům využít aktuální podklady pro rozhodování a jednání se zákazníky, jako je např. upřesnění termínu dokončení konkrétní zakázky, nebo specifické technické údaje o výrobku. Dále systém může sledovat technologické údaje pro hodnocení kvality a  také technické parametry strojů, přičemž využití v této oblasti umožní zvýšit efektivitu např. minimalizací prostojů.

Z dat v databázi je možno zpracovat a snadno vytvořit různé výrobní protokoly s přesnou výrobní historií pro skupiny výrobků (výrobní dávky nebo šarže) nebo konkrétní výrobky (tzv. rodný list výrobku).

 

  

  

 

Funkcionalita

Sběr dat
 • pořízení dat v reálném čase
  • automatické snímání měřitelných údajů
  • přímé napojení na stroje
  • provozní terminály (komunikace s obsluhou)
 • identifikace zboží, materiálu a jeho toku
 • možné navázání na modul pro sběr dat ve SCADA systému
Dispečerské řízení výroby
 • sledování výroby v reálném čase
 • přidělování výrobních úkolů
 • přehled a hodnocení rozpracovanosti výroby
 • sledování technologie a řízení mimořádných stavů (poruchy)
 • sledování toku materiálu
Analýzy výkonnosti
 • hodnocení efektivity výroby – např. na principu využitelnosti technologického zařízení (OEE)
 • porovnání výsledků aktuálního stavu výroby s krátkodobou historií (srovnávací grafy)
Sledování výrobku
 • sledování výrobních dat pro výrobky/ výrobní dávky v reálném čase
 • detailní záznam skutečné výrobní historie
 • řízení kvality – analýza parametrů kvality výrobku (sledování a zpracování technologických dat z hlediska kvality výroby)
Řízení zdrojů
 • personál: evidence výkonových norem a srovnávání s realitou
 • stroje: podklady pro údržbu, minimalizace neplánových prostojů, sledování zatížení stroje, přehledy historie poruch
 • formy, apod.
Rozhraní na ERP
 • napojení na modul plánování a řízení výroby v rámci ERP systémů
Sledování výrobního procesu – SCADA systém
 • měření technologických parametrů v čase a sledování technologických událostí
 • vizualizace technologického procesu včetně ovládání obsluhou z PC
 • řízení procesu podle receptury

Systém Pro.MES lze aplikovat i částečně – podle ucelených funkčních oblastí. Systém Pro.MES je otevřený pro rozvoj a propojení na jiné systémy.