ERP systém SOLIN

SOLIN - specializovaný ERP systém pro textilní prvovýrobu


Specializovaný systém pro textilní prvovýrobu, SOLIN, zahrnuje technickou přípravu výroby, kapacitní plánování výroby, plánování jednotlivých strojů či skupin strojů, zpětné hlášení o skutečné výrobě, předběžné, průběžné a konečné kalkulace, skladovou evidenci, řízení nákupu, řízení prodeje (distribuce). Díky svému zaměření na oblast textilní prvovýroby a značnému počtu realizovaných implementací (více než 130 zákazníků), je pro zavedení systému k dispozici řada zkušených textilních a informačních odborníků.
Každé implementaci systému SOLIN předchází provedení tzv. Auditu, který konkrétně specifikuje vhodnost zavedení systému SOLIN v daném podniku, možnosti zvýšení produktivity práce, stanovení přínosů a další.

Bližší informace naleznete na stránkách společnosti SCHAEFFER PRODUCTIQUE