ERP systém AXIS

AXIS Obuv - specializovaný ERP systém pro obuvnickou výrobu


AXIS Obuv je specializovaný systém pro organizace, zabývající se výrobou obuvi. Vstupy a výstupy systému využívají standardní terminologie a mimo běžné funkce respektují i požadavky na barvu, velikost, tloušťku, bodovou hodnotu materiálů apod.

Celý systém vyniká rozsahem funkcí, kvalitou propojení jednotlivých podsystémů, návazností, sdílením a předáváním dat v rámci jediné datové základny. AXIS se skládá z několika modulů, z nichž některé mohou být využity i samostatně, např. "Materiálně-technické zásobování", "Výroba" nebo "Technická příprava výroby". Jejich propojení však zvyšuje rozsah a efektivitu celého systému. Otevřená struktura umožňuje pružné zavádění, změnu nebo napojení na existující moduly zákazníka.

Operační systém Linux (nebo Unix) a databázové prostředí Informix zajišťuje stabilitu a spolehlivost při práci.

Bližší informace naleznete v dokumentu AXIS-OBUV.pdf